فورتی گیت 100E یک تجهیز سازمانی برای شبکه های کوچک تر می باشد. این فورتی گیت قابلیت های امنیتی Next Generation Firewall را برای سازمان های متوسط تا بزرگ تامین می کند. همچنین امنیت در برابر تهدیدات سایبری را با پردازنده های امنیتی با عملکرد بالا فراهم می نماید.

NGFW Throughput: 360Mbps
Firewall throughput :7.4 Gbps
Concurrent session: 2 Million

شرکت ستاک فناوری ویرا با توجه به عرضه تجهیزات امنیتی فورتی نت و تجربه نصب، راه اندازی و آموزش به همراه سرویس پشتیبانی تجهیزات فورتی گیت و سایر تجهیزات فورتی نت به عنوان شرکت پیشگام در حوزه امنیت آماده ارائه خدمات شایسته به مشتریان می باشد.

جهت مشاوره در خصوص خرید فورتی گیت می توانید با این شرکت تماس حاصل نمایید.