مدیران دیتاسنتر با چالش هایی نظیر طراحی، استفاده، نگهداری و مدیریت پیچیده سیستم ها روبرو هستند که این عوامل ممکن است باعث بروز مشکلات بسیار جدی شوند. مشکلاتی مانند هزینه های بالا، کند شدن عملکرد دریتا سنتر، امکان دان تایم و بسیاری موارد دیگر. اما راهکاری که پیش روی مدیران دیتاسنترها قرار دارد، استانداردسازی آن است که تا حد قابل ملاحظه ای، این مشکلات را کاهش می دهد.

استانداردسازی دیتاسنتر شامل برق، کابل، سیستم خنک کنندگی، رک، امنیت فیزیکی و خدمات به نوعی کلید اصلی حل این مشکلات به حساب می آید. زمانی که سیستم ها و اجزا آن ها قابل تغییر، مقیاس پذیر، قابل تکرار، قابل فهم و یکپارچه باشند، پتانسیل بالایی برای صرفه جویی در زمان و هزینه های طراحی دیتاسنتر، نصب، بهره برداری و نگهداری آن ها ایجاد می گردد.

تاثیرات استانداردسازی دیتاسنتر:


در صورت تمایل به مطالعه کامل مقاله به لینک فوق مراجعه نمایید.


1- مقیاس پذیری ساده تر: امکان بهینه سازی فضا را به وجود می آورد.

2-نیاز کمتر به منابع انسانی: نیاز کمتر به آموزش و عیب یابی

3- تعمیرات-نگهداری ساده:سخت افزارهای مراکز داده، شما با قسمت های مشترک، تکنولوژی مشترک و رویکردهای به روز رسانی مشترک سرو کار خواهید داشت.

4- احتمال خرابی کمتر:خطای انسانی، دلیل اصلی بروز مشکل در دیتاسنتر می باشد که با کاهش آن، فرصت های بیشتری برای بهبود در دسترس بودن را ارائه می دهد

5-استفاده سریع تر:پیکربندی و استفاده از آن نیز سریع تر اتفاق می افتد و همچنین تعداد تجهیزات کمتری جهت نصب، نیاز خواهد بود.